سید مهدی حسینی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

برای مهدی فلاح عزیز

گاهی از بعضی انسانها چیزهایی می آموزی که در سنجه ی روزگار نظیر و همتا ندارد و به اصطلاح در دکان هیچ عطاری یافت نمی شود. […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

برای مهدی قربانپور عزیز

بعضی انسانها برای یکبار می آیند و مصرف میشوند و می روند اما بعضی ها سرمایه انسانی اند. بدون هر پیش فرض و بی هیچ اغراقی […]
۱۳ دی ۱۳۹۶

من تشنه ترین، تنهاترین نخلِ جنوبم[شمالم]

… من تشنه ترین، تنهاترین نخلِ جنوبم[شمالم] مثلِ وطنم سوخته تنم اهلِ جنوبم[شمالم] تن پوشِ تن زخمی من مرهمِ صبرِ خوشبختی برام دیدنِ یک لکه ی […]
۲۹ آبان ۱۳۹۶

ناتور دشت / جی دی سالینجر

نشانه ی یک انسان رشد نیافته این است که می خواهد شرافتمندانه برای هدفی بمیرد، ولی نشانه ی یک انسان رشد یافته این است که می […]