گرافیک دیزاین

لوگوی بنیاد آفتاب

طراحی شده توسط سید مهدی حسینی به سال ۱۳۹۶