لوگوی موسسه فرهنگی هنری ناهید

لوگوی بنیاد آفتاب
۴ خرداد ۱۳۹۸

لوگوی موسسه فرهنگی هنری ناهید

طراحی شده توسط سید مهدی حسینی در سال ۱۳۹۲