مهدی فلاح

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

برای مهدی فلاح عزیز

گاهی از بعضی انسانها چیزهایی می آموزی که در سنجه ی روزگار نظیر و همتا ندارد و به اصطلاح در دکان هیچ عطاری یافت نمی شود. […]